Home Sản Phẩm Cây Xanh Cây Xanh Nội Thất Trầu Bà Trắng (Tróc Bạc)

Sản Phẩm Cây Xanh

Trầu Bà Trắng (Tróc Bạc)

Trầu Bà Trắng (Tróc Bạc)

11:10 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

Tên thông dụng: Trầu Bà Trắng (Tróc Bạc)
Tên khoa học: Syngonium podophyllum
Họ thực vật: Araceae (Ráy)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+