Sản Phẩm Cây Xanh

Tóc Thần Vệ Nữ

Tóc Thần Vệ Nữ

11:16 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

Tên thông thường: Tóc Thần Vệ Nữ (Dáng Huyền)

Tên khoa học: Adiantum capilus- venaris L.

Họ: Adiantaceae (Đuôi Chồn)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+