Sản Phẩm Cây Xanh

Thủy Trúc

Thủy Trúc

11:15 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

Tên thông thường: Thủy Trúc (Lác Dù)

Tên khoa học: Cyperus alternifolius Linn.

Họ: Cyperaceae (Cói)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+