Sản Phẩm Cây Xanh

Phát Lộc

Phát Lộc

11:26 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

Tên thông thường: Phát Lộc (Phất Lộc, Phất Dụ Sọc)

Tên khoa học: Dracaena sanderiana Hort.

Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+