Sản Phẩm Cây Xanh

Ngũ Gia Bì Cẩm Thạch

Ngũ Gia Bì Cẩm Thạch

11:10 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

Tên thông dụng: Ngũ Gia Bì Cẩm Thạch (Chân Chim Vằn)
Tên khoa học: Schefflera arboricola var. variegata Hort.
Họ thực vật: Araliaccae (Ngũ Gia Bì)
Đặc điểm sống: Cây chịu bóng mát được nên có thể dùng trang trí nội thất.

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+