Sản Phẩm Cây Xanh

Ngà Voi

Ngà Voi

11:21 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận
Tên thông dụng: Ngà voi
Tên khoa học: Sanseviara canaliculata Carr.
Họ thực vật: Dracaenaceae (Bồng Bồng)
Cây có lá tạo thành thân tròn, nhọn đâu như ngà voi trên thân lá cũng có vằn ngang thưa hay màu tùy trồng ở nơi ít hay nhiều nắng. Trồng vào chậu hoặc bồn. Nhân giống bằng tách thân từ gốc hay cắm một đoạn thân.

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+