Sản Phẩm Cây Xanh

Mẫu Tử

Mẫu Tử

11:25 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận

 

Tên thông thường: Mẫu Tử

Tên khoa học: Chlorophytum comosum R.Br.var.variegatum Hort

Họ: Asphodelaceae (Tỏi Rừng)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+