Home Ngành Nghề Cảnh quan Công viên

Cảnh quan Công viên

08:01 | 25-07-2014

Cảnh quan là khu vực không đồng nhất, được cấu thành của các hệ sinh thái tương tác với nhau trong không gian, các kích thước, các hình dáng và sự quan hệ khác trong cảnh quan. Mỗi cảnh quan có kiểu địa hình, thảm xanh thực vật, cách thiết kế kiến trúc khác nhau.

6 

Khung cảnh gồm có một hệ sinh thái cùng tồn tại và liên kết, cùng sắp xếp và tương tác với nhau ở một không gian nhất định của một Công viên cảnh quan, có khung cảnh, quang cảnh chung quanh thật rộng lớn. Đây lại là hệ sinh thái nhân tạo, do con người tác động để cải tạo, tạo dựng ra phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống hiện nay của mọi người trong chúng ta.
congvien 

Google+