Sản Phẩm Cây Xanh

Trúc Quân Tử

Trúc Quân Tử

11:18 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận
Tên thông thường: Trúc Quân Tử

Tên khoa học: Bambusa multiplex

Họ: Poaceae (Cỏ)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+