Sản Phẩm Cây Xanh

Trúc Cần Câu

Trúc Cần Câu

11:17 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận
Tên thông thường: Trúc Cần Câu (Trúc Vàng)

Tên khoa học: Phyllostachys aurea

Họ: Poaceae (Cỏ)

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+