Sản Phẩm Cây Xanh

Bút Tùng

Bút Tùng

11:05 | 12-09-2011
Giá:Thỏa thuận
Bút Tùng: lá hình kim màu xanh móc, đọt nhọn màu xanh kim nên gọi là bút tùng.
Cách trồng : cây rất đẹp khi chiết trồng nằm vào chậu và xoè ra, có tán lá xanh quanh năm, có thể uốn tỉa thành bonsai.
Chăm sóc: cây ít bị sâu bệnh, khi nào thấy đất khô thì tưới.

Sản Phẩm Cây Xanh Khác

Google+